Dziewiąta sesja rady gminy Miłkowice 30.06.2015

Dziewiąta sesja rady gminy była sesją, jak potocznie się to nazywa, absolutoryjną.
Czym jest absolutorium w przypadku samorządu gminnego? W skrócie zatwierdzeniem i stwierdzeniem prawidłowego (a więc zgodnego z prawem) gospodarowania  pieniędzmi odebranymi, jakby nie było – pod przymusem, podatnikom.

W tym przypadku sprawa dotyczyła roku 2014, a więc tego, w którym urząd wójta gminy sprawował pan Waldemar Kwaśny.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie dwunastej (00:02:25 nagrania) i po kilku kurtuazyjnych powitaniach, gratulacjach  i wręczeniach bukietów kwiatów nowym sołtysom (po podziałach sołectw Rzeszotary-Dobrzejów i Ulesie-Lipce)  przewodniczący, (prowadzący obrady) radny, pan Tadeusz Gładysz przeszedł do meritum.

Zanim to jednak nastąpiło, radni złożyli, bądź zgłosili swoje interpelacje (00:08:15). Cieszy mnie, że mniej jakby „interpelacji” o dziurach w drodze, krzakach i tym podobnych pierdółkach, które powinny być załatwiane na bieżąco, a nie czekać na sesję, (interpelacja powinna mieć odpowiednią wagę, a więc najlepiej formę pisemną i dotyczyć „spraw istotnych i ważnych dla gminy”). Radny, pan Józef Dumkiewicz zwrócił uwagę na sprawę niszczonego przez tiry pobocza drogi w Ulesiu (00:08:15). Pojawił się ważny  problem, poruszony przez radnego, pana Jacka Wielczyka (00:11:13) dotyczący umorzeń podatku od nieruchomości udzielonych panu Grzegorzowi Cybulskiemu (ważny interes podatnika), których przez parę lat nazbierało się ponad 60 tys. złotych. Radny wnioskował by sprawdzić na podstawie jakich kryteriów poprzedni wójt tak hojnie dysponował gminną kasą.

Następnie w tym punkcie przewodniczący popełnił proceduralny błąd i swoje „interpelacje” złożyli radna powiatu Legnickiego, pani Mirosława Stachura (sprawa dziury przez którą wchodzą dzieci do zrujnowanej stołówki PKP), oraz sołtys Siedlisk, pan Bogdan Dąbrowski (sprawa zbyt dużej, jego zdaniem, kwoty przyznanej  Czarnym Miłkowice).

W kolejnym punkcie wójt gminy Miłkowice, pan Dawid Stachura, przedstawił informację z okresu pomiędzy sesjami, o ważnych sprawach z życia urzędu i gminy. Tutaj polecam każdemu, kto chce więcej wiedzieć, odsłuchanie nagrania (00:14:50 do 00:46:00), bo pada bardzo dużo ciekawych informacji, przedstawionych przez nowego wójta ze swadą i szacunkiem dla rozumu słuchacza.

Część pierwsza:

Część druga:

c.d.n.