Pomiędzy Pątnówkiem a Bobrowem powstanie osiedle domków jednorodzinnych.

Wójt gminy obwieścił właśnie, ( http://www.milkowice.biuletyn.net/?rejz=2&id=3466 ) że na wniosek Spółki z o.o. 1HOME4YOU ( https://rejestr.io/krs/886050/1home4you ) wszczął postępowanie administracyjnego dotyczące decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji na potrzeby tegoż osiedla.

Lokalizacja nowego osiedla – czerwone zakreślenie.

Dodaj do zakładek Link.

O Krzysztof Maćkowski

e-mail: mackowski@milkowice.info

Dodaj komentarz